Gizlilik Politikası

OneStudyTeam'de gizlilik bir önceliktir.

Bu Gizlilik Politikası, Reify Health, Inc. ("OneStudyTeam") ve bağlı kuruluşlarının (topluca "biz", "bize", "bizim" veya "OneStudyTeam") OneStudyTeam'in https://www.OneStudyTeam.com adresinde bulunan web sitesi ("Web Sitesi") aracılığıyla veya StudyTeam platformu ve OneStudyTeam tarafından sağlanan ilgili hizmetler (birlikte "Hizmetler") aracılığıyla kişisel verileri nasıl topladığını, kullandığını, paylaştığını ve güvence altına aldığını açıklar.

Hizmetler, öncelikle klinik araştırma sponsorları ve siteleri gibi kuruluşlar ve bunların yetkili temsilcileri ("Müşteriler") tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu Gizlilik Politikası ile OneStudyTeam (Reify Health Inc.) ile bir Müşteri arasındaki herhangi bir yazılı sözleşmenin/sözleşmelerin koşulları arasında bir çelişki olması durumunda, söz konusu sözleşmenin/sözleşmelerin hükümleri çatışmanın kapsamına göre geçerli olacaktır.

1. OneStudyTeam'in Rolü
2. OneStudyTeam Tarafından Toplanan Kişisel Veriler
3. Kişisel Verilerin Kullanımı
4. Kişisel Verilerin Paylaşımı
5. Uluslararası Veri Aktarımları
6. Kişisel Verilere İlişkin Bireysel Haklar
7. Çocukların Gizliliği
8. Üçüncü Taraf Gizlilik Politikaları
9. Verilerin Saklanması
10. Güvenlik Önlemleri
11. Bu Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler
12. Bize Ulaşın
13. Yerel Ekler
Last Modified: February 19, 2024