Политика за защита на личните данни

За OneStudyTeam е приоритет да защитава личните данни.

В настоящата политика за защита на личните данни е посочено как Reify Health, Inc. („OneStudyTeam“) и свързаните с него дружества (заедно наричани „ние“, „нас“, „нашите“ или „OneStudyTeam“) събират, използват, споделят и защитават лични данни чрез уебсайта на OneStudyTeam на https://www.OneStudyTeam.com („Уебсайт“), платформата StudyTeam или останалите услуги, предоставяни от OneStudyTeam (заедно наричани „Услуги“).

Услугите са предназначени да се ползват предимно от организации като възложители на клинични изпитвания и изследователски центрове, включително упълномощените им представители („Клиенти“). В случай на противоречие между настоящата политика за защита на личните данни и условията на писмен(и) договор(и) между OneStudyTeam (Reify Health Inc.) и клиент, по отношение на противоречието имат предимство условията на съответния писмен договор.

1. Роля на OneStudyTeam
2. Лични данни, събирани от OneStudyTeam
3. Използване на лични данни
4. Споделяне на лични данни
5. Международно предаване на данни
6. Права на физическите лица по отношение на личните данни
7. Защита на личните данни на деца
8. Политики на трети страни за защита на личните данни
9. Съхранение на личните данни
10. Гаранции
11. Промени в настоящата политика
12. Данни за връзка с нас
13. Местни приложения
Последно изменение: 19 септември 2023 г.