Adatvédelmi irányelvek

A OneStudyTeamnél az adatvédelem elsőbbséget élvez.

A jelen Adatvédelmi szabályzat leírja, hogy a Reify Health, Inc. ("OneStudyTeam") és kapcsolt vállalkozásai (együttesen "mi", "minket", "miénk" vagy "OneStudyTeam") hogyan gyűjtik, használják, osztják meg és biztosítják a személyes adatokat a OneStudyTeam https://www.OneStudyTeam.com címen található weboldalán ("Weboldal") vagy a StudyTeam platformon és a OneStudyTeam által nyújtott bármely kapcsolódó szolgáltatáson (együttesen a "Szolgáltatások") keresztül.

A Szolgáltatások elsődlegesen olyan szervezetek számára vannak tervezve mint pl. a klinikai vizsgálatok szponzorai, azok helyszíneinek üzemeltetői, beleértve azok meghatalmazott képviselőit ("Ügyfelek") is. Amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzat és a OneStudyTeam (Reify Health Inc.) és egy Ügyfél közötti írásbeli megállapodás(ok) feltételei között ellentmondás áll fenn, az ellentmondás mértékéig azon írásbeli megállapodás(ok) feltételei irányadók.

1. A OneStudyTeam szerepe

A OneStudyTeam személyes adatokkal kapcsolatos szerepe több tényezőtől függ, beleértve a OneStudyTeam Ügyfélmegállapodásait is. Az alábbi táblázat meghatározza a OneStudyTeam adatfeldolgozói szerepkörét azokban a különböző munkafolyamatokban, amelyekben a OneStudyTeam kapcsolatba kerül ügyfeleink vagy betegeink személyes adataival.

A személyes adatok leírása

A OneStudyTeam szerepe

Az Ügyfél által a Szolgáltatásoknak átadott adatok.

Adatfeldolgozó

Felhasználói hozzáférési jogosultságok, felhasználói analitika (beleértve a sütiken keresztül gyűjtött adatokat).

Adatkezelő

Az érintett személy vagy annak képviselője által közvetlenül a OneStudyTeam vagy a Szolgáltatások részére benyújtott adatok.

Adatkezelő

2. A OneStudyTeam által gyűjtött személyes adatok

OneStudyTeam mint Adatkezelő. Amikor a OneStudyTeam az Adatkezelő, személyes adatokat gyűjtünk a Weboldalunkon, a StudyTeam alkalmazáson keresztül, az Önnel folytatott interakcióink során, vagy más, jogilag engedélyezett csatornákon keresztül (szükség esetén az Ön hozzájárulásával). Ilyen adatok például a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez használt bejelentkezési adatok, a felhasználói kapcsolattartási adatok, valamint a Weboldallal vagy a Szolgáltatásokkal való interakció során megadott adatokhoz vagy végrehajtott műveletekhez kapcsolódó elemzések.

A OneStudyTeam sütik használata. A OneStudyTeam automatikusan gyűjthet olyan információkat, amelyeket az Ön böngészője küld, amikor a Weboldalunkat meglátogatja vagy a Szolgáltatásainkat használja. (Azokra a mechanizmusokra, amelyeket ezen információk gyűjtésére használunk, a jelen szabályzatban "Automatikus adatgyűjtő eszközök" néven hivatkozunk). Példák az általunk használt Automatikus Adatgyűjtő Eszközökre: sütik; pixelcímkék; webjelzők (beacon-ok); és beágyazott weblinkek. Ezek az Automatikus Adatgyűjtő Eszközök bizonyos standard információkat gyűjtenek, például az Ön Internet Protocol ("IP") címét, a böngésző típusát, az operációs rendszert, süti adatokat, hozzáférési időket, a felhasználói ügynök karakterláncát (string-jét) és a látogatói útvonalát (click stream viselkedését). A OneStudyTeam ezeket az információkat a Weboldalunk és Szolgáltatásaink használatának nyomon követésére és annak megértésére használja fel, hogyan szolgálhatnánk ki jobban a felhasználóinkat.

Ha azt szeretné, hogy a OneStudyTeam ne használjon automatikus adatgyűjtő eszközöket, amikor a Weboldalunkkal vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatba lép, úgy a kérdés megjelenésekor megtagadhatja a hozzájárulás megadását, vagy bármikor frissítheti vagy visszavonhatja hozzájárulását a Süti szabályzatunk elején található link segítségével.

Az Automatikus adatgyűjtő eszközök használatával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg Süti szabályzatunkat.

OneStudyTeam mint adatfeldolgozó. Amikor a OneStudyTeam az Adatfeldolgozó, akkor a Szolgáltatások nyújtása érdekében feldolgozzuk az Ügyfeleink által a Szolgáltatások számára megadott személyes adatokat. Ez magában foglalhatja a klinikai vizsgálatokra jelentkező vagy azokban részt vevő személyek adatait. Amikor a OneStudyTeam az Adatfeldolgozó, betartjuk az Ügyfeleinkkel szembeni szerződéses kötelezettségeinket, valamint a jelen Adatvédelmi szabályzat feltételeit.

3. A személyes adatok felhasználása

A OneStudyTeam nem kezel személyes adatokat érvényes jogosultság nélkül. Itt talál további információkat arról, hogyan és miért dolgozhatunk fel személyes adatokat:

Szolgáltatásaink használatának megkönnyítése. Ügyfélmegállapodásainknak megfelelően a OneStudyTeam felhasználhatja a személyes adatokat az Ügyfelekkel (beleértve az Ügyfél felhasználóit is) való kommunikációra a felhasználói fiókokkal kapcsolatban, az Ügyfél megkereséseire való válaszadásra, az Ügyfél utasításainak teljesítésére és a Szolgáltatások nyújtására. A OneStudyTeam például személyes adatokat használhat arra, hogy kritikus frissítéseket és értesítéseket küldjön az Ügyfél felhasználóinak a biztonság szavatolása és a csalások megelőzése érdekében.

Szolgáltatásaink működtetése, biztosítása és javítása. A OneStudyTeam személyes adatokat használhat Szolgáltatásaink működtetéséhez, biztosításához és fejlesztéséhez. A OneStudyTeam például összesített adatokat használhat üzleti vagy kutatási célokra, például az iparági trendek megállapítására, adatvédelmi és biztonsági minták elemzésére, belső nyilvántartáskezelésre és jelentéstételre, statisztikai elemzések elvégzésére, valamint az Ügyfélmegállapodásoknak való megfelelés ellenőrzésére.

Marketing és promóció. A OneStudyTeam szükség esetén előzetes hozzájárulással felhasználhatja a személyes adatokat releváns marketing és promóciós tartalmak közlésére. Ha nem szeretne többé ilyen információkat kapni tőlünk, frissítheti beállításait a kapott e-mail üzenetek alján található link segítségével, vagy felveheti a kapcsolatot a privacyofficer@onestudyteam.com címen.

Toborzás és munkaerő felvétel. A OneStudyTeam toborzási és munkaerő felvételi tevékenységeiről az Ön személyes adataival kapcsolatban további információkat a jelen Adatvédelmi szabályzat 9. szakaszában talál.

Jogszabályi megfelelés. A OneStudyTeam aszemélyes adatokat a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekébenfelhasználhatja.

4. Személyes adatok megosztása

A OneStudyTeam minden harmadik fél feldolgozási alvállalkozójától megköveteli, hogy megfeleljen a OneStudyTeam adatvédelmi és biztonsági előírásainak, amelyek magukban foglalják a személyes adatok bizalmas kezelésének, biztonságának és sértetlenségének védelmére vonatkozó írásbeli megállapodások megkötését. A OneStudyTeam óvintézkedéseket tesz annak biztosítására, hogy a személyes adatok továbbítása a jelen Adatvédelmi irányelvekkel összhangban álló feltételek mellett történjen.

A OneStudyTeam a Szolgáltatások nyújtása céljából személyes adatokat oszthat meg harmadik felekkel, például az Ügyfeleinkkel való kommunikáció megkönnyítése, az alkalmazásunk biztonságának felügyelete és a felhőalapú számítástechnikai infrastruktúránk biztosítása érdekében. Ezen alfeldolgozók aktuális listáját a https://www.studyteamapp.com/Subprocessors.html oldalon találja.

A OneStudyTeam harmadik feleket is igénybe vesz marketing és promóciós tartalmak közlésére. Ezen túlmenően a OneStudyTeam a törvényeknek való megfeleléshez szükséges mértékben nyilvánosságra hozhat személyes adatokat.

5. Nemzetközi adattovábbítások

Bár a OneStudyTeam székhelye az Egyesült Államokban található, tevékenységünk globális kiterjedésű. Szolgáltatásainkat világszerte regionális adatközpontok támogatják, többek között az Európai Unióban, Japánban és az Egyesült Államokban.

Sor kerülhet személyes adatoknak a származási országból a OneStudyTeam által használt regionális adatközpontok egyikébe való továbbításra. Ilyen esetekben a OneStudyTeam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az átadott személyes adatok az adatvédelmi törvények által előírt megfelelő szintű védelemben részesüljenek. Adott esetben a OneStudyTeam harmadik felektől nemzetközi adattovábbítási megállapodások aláírását kéri az ilyen adattovábbítások megkönnyítése érdekében. A OneStudyTeam az Ön személyes adatainak védelme érdekében betartja a személyes adatok országok közötti továbbítására vonatkozó törvényeket.

Adatvédelmi pajzs. Bár a OneStudyTeam elismeri, hogy az EU-USA Privacy Shield és a Svájc-USA Adatvédelmi pajzs keretrendszerek már nem érvényesek az EGT-ből vagy Svájcból származó személyes adatok továbbítására, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma kijelentette, hogy továbbra is kezeli a Privacy Shield programot, és hogy a résztvevők nem mentesülnek a Privacy Shield szerinti kötelezettségeik alól. A OneStudyTeam ezért továbbra is fenntartja az Adatvédelmi Pajzs dokumentumaiban vállalt kötelezettségeinek való megfelelést.

A OneStudyTeam megfelel az EU és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzs keretrendszerének és a Svájc és az Egyesült Államok közötti – az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által meghatározott – adatvédelmi pajzs keretrendszerének, az Európai Unióból és Svájcból az Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése tekintetében. A OneStudyTeam tanúsította az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának, hogy betartja az Adatvédelmi Pajzs alapelveit. Amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételek és az Adatvédelmi pajzs alapelvei között bármilyen ellentmondás áll fenn, az Adatvédelmi pajzs alapelvei az irányadóak. A OneStudyTeam az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának vizsgálati és végrehajtási hatáskörébe tartozik.

Az Adatvédelmi Pajzzsal összhangban és a jelen Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően a OneStudyTeam személyes adatokat továbbíthat harmadik feleknek országhatárokon túlra. Az Adatvédelmi Pajzs által megkövetelt mértékben a OneStudyTeam felelős marad, ha a OneStudyTeam által a személyes adatoknak a OneStudyTeam nevében történő feldolgozására megbízott harmadik fél az Adatvédelmi Pajzs elveivel ellentétes módon jár el, kivéve, ha a OneStudyTeam bizonyítja, hogy nem felelős a kárt okozó ügyért.

Bizonyos körülmények között Önnek lehetősége lehet arra, hogy az Adatvédelmi Pajzs Testület keretében kötelező érvényű választottbírósági eljárást válasszon panasza rendezésére. Az Adatvédelmi Pajzs szerinti kötelező érvényű választottbíráskodással kapcsolatos további információkért, az Adatvédelmi Pajzs programmal kapcsolatos további információkért vagy a tanúsítványunk megtekintéséhez kérjük, látogasson el a https://www.privacyshield.gov/ weboldalra (vegye figyelembe, hogy a OneStudyTeam tanúsítványát cégünk jogi neve, Reify Health, Inc. alatt nyújtjuk be).

Felhívjuk figyelmét, hogy a OneStudyTeam a személyes adatok határokon átnyúló továbbítását a hatályos jogi követelményeknek megfelelően védi, beleértve adott esetben az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéses záradékok használatát is.

6. A személyes adatokhoz fűződő egyéni jogok

A OneStudyTeam Adatvédelmi Szabályzatát úgy terveztük, hogy megfeleljen a globális adatvédelmi törvények követelményeinek, vagy meghaladja azokat. Azokkal a személyes adatokkal kapcsolatban, amelyek tekintetében a OneStudyTeam adatkezelőként jár el, az egyéneket felkérjük, hogy gyakorolják a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jogaikat. Ezek a jogok a következők lehetnek:

 • Hozzáférési jog. Az egyéneknek joguk lehet megerősítést kérni arról, hogy feldolgozzuk-e személyes adataikat. Az egyéneknek joguk lehet továbbá hozzáférést és másolatokat kérni személyes adataikról.
 • Helyesbítéshez való jog. Az egyéneknek joguk lehet személyes adataik módosítására vagy helyesbítésére, a törvény által megengedett módon.
 • Törléshez való jog. Az egyéneknek jogukban áll a törvény által megengedett módon személyes adataik törlését kérni.
 • A feldolgozás korlátozásához való jog. Az egyéneknek jogukban áll kérni a személyes adataik Reify általi feldolgozásának korlátozását vagy e jogosultság megszorítását, a törvény által megengedett módon.
 • A hozzájárulás visszavonásához való jog. Amennyiben a Reify feldolgozási tevékenysége hozzájáruláson alapul, az egyéneknek joguk van arra, hogy a törvény által megengedett módon visszavonják a személyes adataik további feldolgozásához adott hozzájárulásukat.
 • Az adatok hordozhatóságához való jog. Az egyéneknek joguk lehet arra, hogy személyes adataikat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapják, és hogy ezeket az információkat bizonyos körülmények között egy másik szervezetnek továbbítsák.
 • Kifogásoláshoz való jog. Amennyiben a OneStudyTeam feldolgozási tevékenysége hozzájáruláson alapul, az egyéneknek joguk van arra, hogy a törvény által megengedett módon visszavonják a személyes adataik további feldolgozásához adott hozzájárulásukat.
 • Az automatizáltdöntéshozatalhoz és profilalkotáshoz kapcsolódó jogok. Az egyéneknek jogukbanáll kifogásolni, hogy kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntéseknek ésőket jogilag vagy egyéb módon jelentősen érintő profilalkotásnak alávessék őket.
 • Panasztételhez való jog. Az egyéneknek mindig jogukban áll panaszt tenni személyes adataik feldolgozásával kapcsolatban az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.

E jogok gyakorlásához, illetve további információkért vagy felvilágosításért kérjük, írjon nekünk a privacyofficer@onestudyteam.com címre.

7. Gyermekek adatvédelme

Weboldalunkat és szolgáltatásainkat nem gyermekeknek szánjuk, és szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat 16 év alatti gyermekektől. A 16 év alatti gyermekeket nem kérjük fel arra, hogy a Weboldalunkon vagy a Szolgáltatásainkon keresztül személyes adatokat érjenek el, használjanak vagy adjanak meg.

Ha egy gyermek személyes adatokat adott meg nekünk, a gyermek szülője vagy gondviselője kapcsolatba léphet velünk a privacyofficer@onestudyteam.com e-mail címen, a tárgyban a "Request for Child Information Removal" (Gyermekadatok eltávolítása iránti kérelem) felirattal. Ellenőrzést követően eltávolítjuk a gyermek személyes adatait az adatbázisainkból.

8. Harmadik felek adatvédelmi irányelvei

Amint Ön elnavigál a Webhelyünkről vagy a Szolgáltatásokról, annak a webhelynek (webhelyeknek) az adatvédelmi irányelvei lesznek érvényesek, amelyre (amelyekre) átnavigált. A jelen Adatvédelmi irányelvek kizárólag a Weboldalunkkal és Szolgáltatásainkkal való interakciókra és az azokon keresztül gyűjtött információkra vonatkoznak.

9. Toborzás és munkaerőfelvétel

Ez a szakasz azon személyes adatok feldolgozására vonatkozik, amelyeket a OneStudyTeam potenciális jelöltként gyűjt Önről a foglalkoztatás vagy a szerződéses szolgáltatások céljából.

Az általunk gyűjtött személyes adatok. A OneStudyTeam összegyűjtheti és feldolgozhatja a foglalkoztatásra vagy szerződéses szolgáltatásokra potenciális jelöltek személyes adatait, amelyeket vagy a OneStudyTeam gyűjtött vagy a OneStudyTeam nevében gyűjtöttek nyilvánosan elérhető nyilvántartásokon keresztül, független toborzási tevékenység keretében, vagy közvetlenül a OneStudyTeamhez nyújtottak be az online jelentkezési folyamaton, professzionális toborzó cégeken és/vagy alternatív csatornákon keresztül. Az ilyen adatok közé tartozhatnak (a törvény által megengedett módon):

 • Azonosító és kapcsolattartási adatok. Ezek közé tartozhat az Ön neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, neme és/vagy vészhelyzeti kapcsolattartási adatai.
 • Oktatási és szakmai háttéradatok. Ide tartozhatnak a következők: egyetemi végzettségek; szakmai képesítések; önéletrajz/életrajz; referenciák; kísérőlevelek és/vagy nyilvánosan elérhető információk.
 • Nemzeti azonosítók és munkaképességre vonatkozó információk. Ide tartozhat az Ön nemzeti azonosító száma, társadalombiztosítási száma, útlevélszáma, bevándorlási státusza és dokumentációja, állampolgársági státusza, tartózkodási és munkavállalási engedély státusza és/vagy vízumstátusza.
 • Demográfiai információk. Ide tartozhat az Ön életkora, jövedelme, családi/élettársi státusza és/vagy katonai szolgálata.
 • Érzékeny információk. Ide tartozhatnak az Ön egészségi állapotára vagy fogyatékosságára vonatkozó információk, amennyiben ésszerű kiigazításokat kell tennünk, és amennyiben az Ön beleegyezését megszereztük, vagy ha az ilyen adatok gyűjtését a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik.
 • Munkahelyi háttérellenőrzés. Ez magában foglalhatja a bűnügyi nyilvántartást, a hiteltörténetet, a bírósági nyilvántartást, a foglalkoztatási előzményeket, valamint az engedélyek és tanúsítványok ellenőrzését.

Az Ön személyes adatainak felhasználása. A OneStudyTeam az Ön személyes adatait az alábbi célokból gyűjti és dolgozza fel:

 • az Ön álláspályázatának feldolgozása;
 • az Önnel vagy másokkal az Ön nevében és az Ön hozzájárulásával történő
 • kommunikáció a felvételi folyamat keretében;
 • háttérellenőrzések végrehajtása az Ön engedélyével;
 • az Ön értékelése a toborzási és munkaerőfelvételi folyamat során, beleértve a jelenlegi és jövőbeli lehetőségekre való alkalmasságának felmérését; és
 • jogi kötelezettségeknek való megfelelés.

Személyes adatai feldolgozásának jogalapja. Amennyiben a hatáyos jog alapot teremt a feldolgozáshoz, úgy a OneStudyTeamnak a jelen 9. szakaszban leírt személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához fűződő jogalapja a szóban forgó személyes adatok típusától és attól a konkrét kontextustól függ, amelyben azokat gyűjtjük vagy felhasználjuk.

Általában a OneStudyTeam akkor dolgozza fel az Ön személyes adatait, ha a feldolgozás jogos érdekünkből történik, és azt nem írják felül az Ön adatvédelmi érdekei vagy jogai (pl. az Önnel való kommunikáció, az Ön értékelése a felvételi eljárás során), vagy adott esetben, ha a OneStudyTeam megszerezte az Ön hozzájárulását az Ön személyes adatainak meghatározott célú feldolgozásához. A OneStudyTeam akkor is feldolgozhatja az Ön személyes adatait, ha ez egy jogi kötelezettségnek való megfeleléshez (pl. az Ön alkalmasságának felmérése egy szabályozott szerepkörben való alkalmazásával kapcsolatban), vagy az Önnel való munkaszerződés megkötéséhez szükséges. Amennyiben a OneStudyTeam az Önre vonatkozó érzékeny személyes adatokat kezeli, a OneStudyTeam biztosítja, hogy az Ön érzékeny személyes adatainak feldolgozására a fent említett jogalapok közül egy vagy több alkalmazható.

Hogyan osztjuk meg az Ön személyes adatait. A OneStudyTeam a következő körülmények között oszthatja meg az Ön személyes adatait:

 • Házon belül. A OneStudyTeam megoszthatja az Ön személyes adatait a OneStudyTeam alkalmazottaival vagy vállalkozóival, amennyiben ez szükséges ahhoz a szerepkörhöz, amelyre Önt kiválasztják, vagy az Ön foglalkoztatásának vagy megbízásának irányításához.
 • Szolgáltatókkal. A OneStudyTeam toborzás, fejvadászat és háttérellenőrzés céljából is megoszthatja az Ön személyes adatait harmadik fél szolgáltatókkal.
 • Kapcsolt vállalatok. A OneStudyTeam a résztulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló kapcsolt vállalatokkal is megoszthatja az Ön személyes adatait általános üzletvezetés és működés céljából.
 • Foglalkoztatási és referenciaellenőrzések. A OneStudyTeam olyankor is megoszthatja az Ön személyes adatait, amikor kapcsolatba lép az Ön korábbi vagy jelenlegi munkáltatóival, hogy ellenőrizze az Ön foglalkoztatási előtörténetét vagy referenciáit.
 • Kormányzati vagy állami hatóságok. A OneStudyTeam jogszabályi megfelelés, kötelezettségek, szabályzatok vagy szerződések, vagy bírósági végzések teljesítse céljából is megoszthatja az Ön személyes adatait.
 • Beszerzés. A OneStudyTeam megoszthatja az Ön személyes adatait az érintett harmadik felekkel a OneStudyTeam egészének vagy egy részének tervezett vagy tényleges átszervezése, egyesülése, felvásárlása, közös vállalat létrehozása vagy a OneStudyTeam üzleti tevékenységének, eszközeinek vagy részvényeinek más módon történő értékesítése esetén, vagy ezek keretében végrehajtott átvilágítás során, beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárással kapcsolatos folyamatokat is.
 • Hozzájárulás. A OneStudyTeam az Ön hozzájárulásával más módon is megoszthatja az Ön személyes adatait.

Ellenőrzés és háttérellenőrzés. Ha az Ön jelentkezése sikeres, szükségessé válhat, hogy a OneStudyTeam elvégezze a foglalkoztatást megelőző háttérellenőrzést, vagy megbízzon egy harmadik felet a foglalkoztatást megelőző háttérellenőrzés elvégzésével. A OneStudyTeam háttérellenőrzést végez, amennyiben azt a törvény lehetővé teszi, valamint ha ez szükséges mértékű és arányaiban megfelel annak a feladatkörnek, amelyre Önt kiválasztják. Ha háttérellenőrzésre van szükség, előfordulhat, hogy egy harmadik fél szolgáltató felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy hozzájárulását kérje a háttérellenőrzés elvégzéséhez, és további információkat adjon Önnek a folyamatról és az érintett személyes adatokról. A OneStudyTeam jogalapja a háttérellenőrzés elvégzésére az, hogy biztosítsa, hogy a OneStudyTeam megfelelő gondossággal járjon el a munkaviszonyok létesítése során.

Az Ön személyes adatainak megőrzése. A OneStudyTeam az Ön személyes adatait csak addig őrzi meg, ameddig az szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyekhez azokat gyűjtötték és feldolgozták. A megőrzési időszak attól függ, hogy milyen célból gyűjtötték és dolgozták fel az Ön személyes adatait, és/vagy attól, hogy az a vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges-e. Ha Ön elfogadja a OneStudyTeam állásajánlatát, az Ön személyes adatai az Ön személyes nyilvántartásának részévé válnak, és megőrzésük a OneStudyTeam OneStudyTeam alkalmazottaira vonatkozó adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően történik. Ha az Ön álláspályázata sikertelen, vagy ha Ön elutasítja a OneStudyTeam ajánlatát, a OneStudyTeam száznyolcvan (180) napig megőrzi az Ön személyes adatait, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok más határidőt írnak elő. Amennyiben technikai vagy jogi korlátozások akadályozzák a törlést vagy anonimizálást, a OneStudyTeam megvédi az Ön személyes adatait, és korlátozza a további felhasználást és közzétételt.

10. Adatmegőrzés

A OneStudyTeam a személyes adatokat csak addig őrzi meg, amíg az szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyekhez azokat gyűjtötték, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzat, az Ügyfélmegállapodások, vagy a törvény rendelkezéseit.

11. Óvintézkedések

Ésszerű óvintézkedéseket teszünk és követjük a szabványos ágazati gyakorlatokat annak érdekében, hogy ne lehessen az Ön személyes adataihoz jogosulatlanul hozzáférni, azokat felhasználni vagy nyilvánosságra hozni. Bár ésszerű biztosítékokat alkalmazunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, és bár gyakran felülvizsgáljuk és igyekszünk javítani a Weboldalunk és Szolgáltatásaink biztonságát, nem tudjuk garantálni, hogy harmadik fél nem férhet hozzá jogosulatlanul a Weboldalunkon vagy Szolgáltatásainkon keresztül megadott vagy gyűjtött információkhoz.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok biztonságával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a support@onestudyteam.com e-mail címen.

12. A jelen szabályzat módosításai

A OneStudyTeam időről időre előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Adatvédelmi szabályzatot a jelen Adatvédelmi szabályzat új verziójának a Weboldalunkon és Szolgáltatásainkon történő közzétételével. Az Adatvédelmi szabályzat bármely módosítása a közzétételt követően azonnal hatályba lép. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi szabályzatot, hogy tájékozott legyen arról, hogyan védjük az általunk gyűjtött személyes adatokat. Kérjük, ellenőrizze az Adatvédelmi szabályzat legutóbbi frissítésének dátumát, hogy megállapítsa, történt-e változás az Adatvédelmi szabályzat legutóbbi felülvizsgálata óta.

13. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, forduljon közvetlenül a OneStudyTeam adatvédelmi tisztviselőjéhez a következő címen:

Reify Health, Inc.
Attn: Privacy Officer, OneStudyTeam
33 Arch Street
17. emelet
Boston, MA
02110
USA

E-mail: privacyofficer@onestudyteam.com

Ingyenesen hivhato szám (USA és Kanada): 855-222-4892

Ha Ön az EU-ban tartózkodik, a OneStudyTeam EU adatvédelmi képviselőjével a következő címen veheti fel a kapcsolatot:

Guidehouse Germany GmbH            
Címzett: Enno BehrendtAlbrechtstraße 10c
10117 BerlinGermany

E-mail: dpr@onestudyteam.com

Ha Ön az Egyesült Királyságban tartózkodik, a OneStudyTeam brit adatvédelmi képviselőjével a következő címen veheti fel a kapcsolatot:

Guidehouse Europe Limited            
Címzett: Antonio Losa
1 Angel Court
London EC2R 7HJ            
UnitedKingdom 

Email: dpr@onestudyteam.com

Ha olyan megoldatlan adatvédelmi vagy adathasználati problémája van, amelyet nem kezeltünk kielégítően, kérjük, ide kattintva lépjen kapcsolatba harmadik fél által biztosított vitarendezési szolgáltatóval.

14. Helyi mellékletek

(a) Ausztrália

Ez a szakasz csak az Ausztráliában lakó személyekre vonatkozik. E szakasz alkalmazásában a "személyes adatok" kifejezés az 1988. évi adatvédelmi törvényben meghatározott jelentéssel bír. Önnek joga van kijavítani a Személyes adatait, ha azok pontatlanok, elavultak, hiányosak, nem relevánsak vagy félrevezetőek. Önnek joga van továbbá ahhoz, hogy hozzáférést kérjen és másolatot kapjon személyes adatairól az Ön által választott ésszerű formában és formátumban. A OneStudyTeam működésének globális jellege miatt a OneStudyTeam az Ausztráliából származó személyes adatokat Ausztrálián kívüli helyre is továbbíthatja. Az adattovábbítással kapcsolatos további információkért, a fent említett jogok bármelyikének gyakorlásáért, illetve további információk vagy felvilágosítás iránti igénnyel kérjük, írjon nekünk a privacyofficer@onestudyteam.com e-mail címre.

Az adatvédelmi panasz benyújtásával kapcsolatos információkért kattintson ide.

(b) Kalifornia

Ez a szakasz csak Kalifornia (Egyesült Államok) lakosaira vonatkozik. E szakasz alkalmazásában a "személyes adatok" kifejezés a kaliforniai fogyasztóvédelmi törvény ("CCPA") által meghatározott jelentéssel bír, amelyet a kaliforniai adatvédelmi jogokról szóló törvény ("CPRA") módosít (ezeket együttesen "kaliforniai adatvédelmi szabályoknak" nevezzük).

A jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célokból a OneStudyTeam a Kaliforniai Adatvédelmi Szabályok által elismert személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozhatja fel:

 • Azonosítók
 • Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó információk
 • Geolokációs adatok
 • Szakmai információk

Kaliforniai lakosként Önnek joga van személyes adatainak megismeréséhez, hozzáféréséhez és törléséhez. Ezen felül joga van ahhoz is, hogy lemondjon személyes adatainak értékesítéséről, valamint joga van ahhoz, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés a kaliforniai adatvédelmi szabályok által biztosított jog gyakorlása miatt.

A OneStudyTeam nem ad el személyes adatokat, és nem tesz megkülönböztetést az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos kérésekkel szemben.

Ön jogosult arra, hogy kérelmet nyújtson be a OneStudyTeamhez, és a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül megkapja a következő információkat: (a) az elmúlt évben harmadik félnek átadott személyes adatok kategóriái; (b) azon harmadik felek neve és címe, akikkel megosztottuk a személyes adatokat; és (c) ha a harmadik fél üzleti tevékenységének jellege ésszerűen nem határozható meg a harmadik fél nevéből, akkor példák a termékeire és szolgáltatásaira. Önnek joga van továbbá tájékoztatást kérni minden olyan harmadik félről, akikkel az előző 12 hónapban közvetlen marketing céllal megosztottuk az Ön Személyes adatait.

A kaliforniai adatvédelmi szabályok szerinti jogainak gyakorlásához, illetve további információkért vagy felvilágosításért kérjük, írjon nekünk a privacyofficer@onestudyteam.com e-mail címre.


Last Modified: 21 March 2023